Poreski tretman e trgovine i vaucera


Poreski tretman e trgovine i vaučera

Zakonom o elektronskoj trgovinu   Sl. glasnik RS”, br. 41/2009) propisani uslovi pod kojima se obavlja e trgovina. Učesnici u e trgovini imaju isti poreski tretman kao i ostali učesnici na tržištu .U obavezi su da se registruju u APR-u da vode u svom knjigovodstvu evidentriaju sve transakcije u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) i da na zahtev nadležnih organa pruže sve potrebne informacije .
U vezi sa prodajom  prodaje vaučera,treba napomenuti da sa danom prodaje vaučera  ne nastaje poreska obaveza zato što nije  poznat kupac dobara, odnosno primalac usluga, nije poznato koja će dobra, odnosno usluge, biti isporučena, po kojoj će se poreskoj stopi oporezovati). U ovom slučaju poreska obaveza nastaje danom izvršenog prometa (danom isporuke dobara, odnosno danom pružanja usluga), a obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom (pogledati  stručno Broj: 413-00-2811/2009-04 Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, broj 12/2009.)