Povraćaj akcize u zavisnosti od namene korišćenja

REFAKCIJE – POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE  NA POJEDINE DERIVATE NAFTE  U ZAVISNOSITI OD NAMENE KORIŠĆENJA ISTIH
 
Od 1 januara 2016. godine pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte može da ostvari kupac krajnji korisnik koji derivate nafte koristi za:
  • transportne svrhe za prevoz lica i stvari; 
  • grejanje poslovnog i stambenog prostora;
  • industrijske svrhe;
  • kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije.
Od 1. januara 2016. godine ukida se pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se kaoriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobračaju. 

Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje:
 
Lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari (pravno lice i preduzetnik), u međunarodnom, međugradskom, gradskom i prigradskom javnom transportu, i to: 
  • domaći autoprevoznik koji obavlja prevoz lica i stvari
  • domaći autoprevoznik koji obavlja prevoz lica i stvari u međunarodnom saobraćaju
  • auto taksi prevoznik putnika;
Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe, ostvaruje i lice koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe.
 
Lice može obavljati prevoz za sopstvene potrebe, i to za: prevoz stvari u okviru obavljanja svoje delatnosti (od proizvodnih objekata do magacina ili prodajnih objekata, odnosno od skladišta do prodajnih objekata).
 
Za sopstvene potrebe, lica mogu koristititi motorna vozila (osim putničkih motornih vozila) koja moraju biti vidno označena na bočnim stranama vozila ili u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla natpisom «Prevoz za sopstvene potrebe», ako poseduju odgovarajući dokument (rešenje) nadležnog organa (ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja) da dostavna vozila koristi u transportne svrhe i za koja obveznik ispunjava uslove u pogledu opremljenosti, u skladu sa propisom koji uređuje drumski prevoz. 
 
Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte ima i proizvođač, odnosno uvoznik derivata nafte za sopstveni transport tih derivata nafte.
 
Zahtev za refakciju podnosi se nadležoj PU, a refakcija se vrši kvartalno.
 
Lica koja mogu ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (lož ulje i TNG) koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora su:
  • privredni subjekt (pravno lice, preduzetnik, direktini i indirektni korisnik budžetskih sredstava, ustanove i dr.), vlasnik prostora, korisnik poslovnog prostora, odnosno zakupac; 
  • fizičko lice - vlasnik stana, odnosno fizičko lice zakupac stana.
Količina energenata za poslovni prostor nije ograničena, dok fizička lica imaju pravo najviše do 1.500 Lt lož ulja, odnosno 1.500 Kg TNG za jednu grejnu sezona (za stan od 100 m2.)
 
Zahtev za refakciju podnosi se nadležoj poreskoj upravi, a refakcija se vrši mesečno. 
 
Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama (gasna ulja, kerozin, TNG i ostale derivate nafte koji imaju raspon destilacije do 380oC ostvaruje lice koje te derivate nafte koristi za industrijske svrhe. 
 
Izmenama pravilnika o refakciji akcize uređeni su uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize u industrijske svrhe i utvrđena je Lista gasnih ulja koja se koriste u industrijske svrhe za koje se može ostvariti pravo na refakciju plaćene akcize. 
 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama iz decembra 2015. godine, precizirano je da kada se radi o ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste u industrijske svrhe, refakcija plaćene akcize može da se ostvari ukoliko se isto koristi kao energetsko gorivo. Napominjemo da je ovim izmenama izvršeno samo preciziranje navedene odredbe, u smislu da se refakcija plaćene akcize na gasna ulja ne može ostvariti kada se ista koriste kao pogonsko gorivo, već samo kao energetsko gorivo u industrijeske svrhe, što je i do sada bio slučaj.
 
IZNOSI DO KOJIH SE MOŽE OSTVARITI REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE OD 1. JANUARA 2016. GODINE 
 
Vrsta derivata nafte i namena korišćnja istih 
Propisani iznos akcize 
Iznos do koga se vrši umanjenje plaćene akcize 
Iznos za refakciju 
GASNA ULjA koja se koriste:kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 
54,00 RSD/Lt 
45,50 RSD/Lt 
9,50 RSD/Lt 
za grejanje
54,00 RSD/Lt 
7,00 RSD/Lt 
47,00 RSD/Lt 
kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 
54,00 RSD/Lt 
0,00 RSD/Lt 
54,00 RSD/Lt 
u industrijske svrhe 
54,00 RSD/Lt 
0,00 RSD/Lt 
54,00 RSD/Lt  
KEROZIN koji se koristi u industrijske svrhe 
62,00 RSD/Kg 
0,00 RSD/Kg 
62,00 RSd/Kg 
TEČNI NAFTNI GAS koji se koristi: kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 
41,00 RSD/Kg 
23,00 RSD/Kg 
18,00 RSD/Kg 
za grejanje 
41,00 RSD/Kg 
6,00 RSD/Kg 
35,00 RSD/Kg 
u industrijske svrhe 
41,00 RSD/Kg 
0,00 RSD/Kg 
41,00 RSD/Kg 
OSTALI DERIVATI NAFTE KOJI SE DOBIJAJU OD FRAKCIJA NAFTE KOJE IMAJU RASPON DESTILACIJE DO 380°C koji se koriste u industrijske svrhe  
62,00 RSD/Kg 
0,00 RSD/Kg 
62,00 RSD/Kg 
BIOGORIVA koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 
51,97 RSD/Lt 
41,68 RSD/Lt 
10,91 RSD/Lt 
BIOTEČNOSTI koje se koriste: za grejanje 
51,97 RSD/Lt 
2,63 RSD/Lt 
49,38 RSD/lt 
kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije 
51,97 RSD/Lt 
0,00 RSD/Lt 
51,97 RSD/Lt 

Prema Zakonu o akcizama kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana,kojim se u smislu ovog zakona smatra pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice, kroz kupoprodajnu cenu derivata nafte,biogoriva i biotečnosti snosi trošak punog iznosa akcize koji je propisan stavom 1. ovog člana ali ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize u skladu sa čl. 39a i 39b ovog zakona, u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste. 

Kupac – krajnji korisnik derivata nafte, biogoriva i biotečnosti iz stava 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana, ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcizeu iznosu koji predstavlja razliku iznosa utvrđenog u stavu 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) ovog člana i iznosa akcize iz stava 5. ovog člana.

Izmenjenim i dopunjenim odredbama člana 9. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 103/15), propisani su novi iznosi akciza koji se mogu povratiti na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti u zavisnosti od namene za koju se ti proizvodi koriste. 

Od 1. januara 2016. godine ukida se pravo na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju.  

Izvor:  Comercium.rs