PROTIVIZVRŠENJE ( Odredbe Zakona o postupku protivizvršenja)Suština pravnog postupka  protivizvršenja je da  :
U rešenju o usvajanju predloga za protivizvršenje sud obavezuje izvršnog poverioca da vrati izvršnom dužniku ono što je primio izvršenjem u roku od osam dana i određuje sredstvo i predlog izvršenja ako izvršni poverilac ne vrati što je primio u roku. (član 117 Zakona o izvršenju i obezbeđenju Sl gl 106/2015)

Odredbe    Zakona o izvršenju i obezbeđenju Sl gl 106/2015 kojima je preciziran postupka PROTIVIZVRŠENJA

 ""
PROTIVIZVRŠENJE
Predlog za protivizvršenje
Član 113.
Izvršni dužnik može, kada je izvršenje već okončano, podneti sudu predlog za protivizvršenje.
U predlogu za protivizvršenje sadržan je zahtev da sud donese rešenje kojim obavezuje izvršnog poverioca da vrati izvršnom dužniku ono što je primio izvršenjem u roku od osam dana i odredi sredstvo i predlog izvršenja ako izvršni poverilac ne vrati što je primio u roku.
Nadležni sud
Član 114.
Predlog za protivizvršenje podnosi se sudu koji je mesno nadležan da izvršnom dužniku prinudno vrati ono što je izvršni poverilac primio.
Isti sud i odlučuje o predlogu.
Sud rešenjem odbacuje predlog za protivizvršenje koji ne sadrži zahtev da se izvršni poverilac obaveže da vrati ono što je primio ili u kome nisu naznačeni sredstvo i predmet izvršenja, bez prethodnog vraćanja predloga na dopunu.
Razlozi za protivizvršenje
Član 115.
Predlog za protivizvršenje podnosi se ako je:
1) izvršna isprava pravnosnažno ili konačno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena van snage ili je na drugi način utvrđeno da nema dejstvo – u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku o tome;
2) u toku izvršnog postupka izvršni dužnik dobrovoljno namirio potraživanje izvršnog poverioca mimo suda tako da je izvršni poverilac dvostruko namiren – u roku od 30 dana od okončanja izvršnog postupka;
3) rešenje o izvršenju ukinuto ili preinačeno tako da je predlog za izvršenje odbačen ili odbijen – u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku;
4) pravnosnažnom sudskom odlukom utvrđena nedozvoljenost izvršenja – u roku od 30 dana od kada je izvršni dužnik primio odluku;
5) izvršni poverilac primio više od svog potraživanja ili ako pri izvršenju na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima nisu poštovane odredbe o ograničenju izvršenja – u roku od 30 dana od okončanja izvršnog postupka.""