PDV tretman sistema i uređaja u građevinarstvu
Šta se smatra dobrima iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, ukoliko su u pitanju sistemi i uređaji za čije je funkcionisanje potrebna električna instalacija?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-500/2015-04 od
4.4.2016. god.)
• Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon), obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 86/15, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se  uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. S tim u vezi, ukoliko se sistemi i uređaji koji se navode u predmetnom zahtevu smatraju sistemima za čije je funkcionisanje potrebna električna instalacija, dobrima iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra se: postavljanje instalacija za električne sisteme i isporuka  opreme za te sisteme sa ugradnjom, kao aktivnost iz grupe 43.21 Postavljanje električnih instalacija Klasifikacije delatnosti koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka 11) Pravilnika;
− isporuka opreme za električne sisteme sa ugradnjom, kao
aktivnost iz grupe 43.21 − Postavljanje električnih instalacija
Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u članu 2. stav 1. tačka
11) Pravilnika.Dobrima iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav
2. tačka 3) Zakona, ne smatra se isporuka električne opreme bez
ugradnje
izvor: Bilten stručna mišljenja 4/2016( i deo strucnog misljenja)