Postupak izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju

Postupak izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-00602/2016-17 od 19.9.2016. god.)Ovom prilikom Ministarstvo finansija želi da ukaže na postojanje postupka izvoza robe manjeg značaja koja se izvozi u poštanskom saobraćaju. Ovaj postupak uveden je radi racionalizacije postupanja sa određenim poštanskim pošiljkama i smanjenja troškova poslovanja preduzetnika i privrednih društva koja izvoze robu u poštanskom saobraćaju. Ovaj postupak se sprovodi od 15.11.2011. godine. Na osnovu člana 255. Carinskog zakona i u skladu sa članom 179. stav 1. tačka 4) Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom, preduzetnicima i privrednim društvima sa sedištem u Republici Srbiji može se odobriti da usmeno deklarišu za izvoz poštanske pošiljke koje sadrže robu manjeg ekonomskog značaja. To znači da u svakoj jedinici poštanske mreže na teritoriji RS mogu se predati navedene poštanske pošiljke JP PTT saobraćaja „Srbija“ bez obaveze podnošenja carinske deklaracije JCI. Ovaj postupak se odnosi isključivo na poštanske pošiljke (pismosne i pakete) koje se, bez ograničenja u pogledu učestalosti, otpremaju od strane preduzetnika i privrednih društava radi izvoza i koje prati faktura čija vrednost ne prelazi iznos od 1.000 EUR. Navedenim postupkom ne mogu biti obuhvaćene poštanske pošiljke za čiji izvoz je potrebna prethodna saglasnost, kao i roba čiji je izvoz zabranjen. Što se tiče pošiljki koje se vraćaju iz inostranstva, odnosno neuručenih pošiljki, a nad kojima je sproveden postupak izvoza po prethodno propisanoj proceduri, ne podnosi se uvozna JCI.

Izvor:BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA 9/2016