Protivizvršenje (detaljnija informacija )

Protivizvršenje je skup radnji kojim se vraća dužniku ono što je poverilac u toku izvršnog postupka primio, ako za to nije  bilo osnova u trenutku pokretanja izvršnog postupka ili ako je osnov prestao da postoji u daljem toku izvršnog postupka.


Pravilnost dozvoljenog i sprovedenog izvršenja u prvom redu zavisi od izvršne isprave, kao pravnog osnova za prelaz imovine od dužnika na poverioca. Kada se dogodi da se se izvršenje dozvoli i sporovede ,a kasnije se utvrdi da izvršna isprava ije bila pravilna i punovažna ili je u daljem toku izvršnog postupka ukinuta, onda se oduzete stvari i prava nalaze kod poverioca bez pravnog osnova i ovlašćeno lice u takvom slučaju ima pravo da traži da mu se one vrate. U postupku protivizvršenja pastaje obrunuta situacija u odnosu na izvršni postupak, tj. dužnik postaje poverilac, a poverilac dužnik.
Po pravilima ZIO (čl. 78-80), dužnik ima pravo da da predlogom za protivizvršenje od poverioca traži ono što je ovaj dobio sprovedenim izvršenjem:
  • prvo, ako je izvršan isprava ukinuta, preinačena, poništena ili stavljena van snage;
  • drugo, ako je u toku izvršnog postupka dobrovoljno izmireno poveriočevo potraživanje
  • treće, ako je rešenje o izvršenju pravosnažno ukinuto ili preinačeno;
  • četvrto, ako je pravosnažno sudskom odlukom utvrdjena nedopštenost izvršenja.
Predlog za protivizvršenje kada je: izvršna isprava pravosnažno ukinuta, preinačena ili na drugi načim stvaljena van snage, rešenje o izvršenju pravosnažno ukinuto ili preinačeno ili pravosnažnom sudskom odlukom utvrdjena nedopustivost izvršenja, može se podneti u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke izvršnom dužniku, a iz razloga ako se u toku izvršnog postupka dobrovoljno izmiri poveriočevo potraživanje u roku od 15 dana od dana okončanja izvršnog postupka. Predlog za protivizvršenje sud će dostaviti izvršnom poveriocu i naložiti mu da se u roku od pet radnih dana od dana prijema izjasni o tom predlogu.
Rešenjem o protiv izvršenju sud će naložiti izvršnom poveriocu da u roku od 5 radnih dana vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio i istovremeno odrediti izvršenje radi naplate tog potraživanja.
Prigovor na rešenje o protivizvršenju kojim je naloženo izvršnom poveriocu da vrati izvršnom dužniku ono što je izvršenjem primio, odlaže izvršenje samo ako izvršni poverilac uz prigovor položi jemstvo najmanje u visini potraživanja.
Podnošenjem tužbe zbog sticanja bez osnova, uslovljeno je istekom rokova za podnošenje predloga za protivizvršenje. Ali, kada isteknu navedeni rokovi, gasi se pravo dužnika da zahteva zaštitu predlogom za protivizvrpšenje i ostaje mu jedini put – zaštita u parnici po tužbi za sticanje bez osnova.

Predlog za protivizvrpenje neće se usvojiti ako se traži povraćaj stvari u pogledu koje su nastuplile takve materijalne (fizičke promene) ili pravne pormene, tako da povraćaj više nije moguć.Ukoliko su nastupile takve promene da je nemoguće da se izvrpi protivizvršenje dužnik može svoje pravo ostvariti u parničnom postupku i pre isteka roka za podnošenje predloga za protivzvršenje
izvor http://vasadvokat.com/protivizvrsenje/